Hvem er jeg?

Siden jeg blev uddannet som psykolog ved Københavns Universitet i 1986 har jeg opnået mange års personlige erfaringer og faglige indsigter inden for et bredt spektrum af problemområder omkring psykiske lidelser. Gennem mange års ansættelse inden for det psykiatriske område, hvor jeg har udført såvel individuel terapi som gruppeterapi, har jeg lært en bred vifte af terapeutiske redskaber, som jeg inddrager ved behov. Jeg tilstræber gennem min spørgeteknik at nå frem til klangbunden i de forskellige psykologiske problemområder og tilpasser de terapeutiske metoder i overensstemmelse med klientens behov. I de sidste 10 år har jeg i tiltagende grad anvendt den kognitive terapeutiske fremgangsmåde, da det er min erfaring, at mange klienter ønsker og har glæde og gavn af denne form.

Gennem mine erfaringer med arbejdet inden for det psykiatriske område, har jeg i samarbejdet med såvel egne, som andre faggrupper, opnået indsigt i de forskellige faggruppers arbejdsforhold og de udfordringer, som gør sig gældende i det daglige virke. Jeg har også superviseret såvel psykologer som andre faggrupper, som arbejder med behandlingsopgaver inden for psykiatri, i kommunalt regi og som privatpraktiserende. Arbejdet har omfattet individuel supervision og gruppesupervision af psykologer frem til autorisation og specialist, samt supervision, debriefing og krisehjælp til tværfagligt personale, som er blevet forulempet i deres arbejde. Sideløbende hermed har jeg været supervisor i en 2 års tværfaglig efteruddannelse af medarbejdere, som er ansatte i det offentlige regi.

Derudover har jeg været tilknyttet en krisevagtordning på psykiatrisk skadestue, som yder hjælp til kriseramte borgere og borgere i dyb sorg. I kontakten med krise- eller sorgramte, har jeg opdaget hvor stor betydning medmenneskeligt og professionelt nærvær har i forhold til bearbejdelse af modgang i livet – et nærvær som har været med til at gøre, at den enkelte har kunnet få oplevelsen af, at kunne mestre det, som de ikke tidligere troede var muligt.

Afslutningsvis kan jeg sige, at jeg i det hele taget er levende interesseret og engageret i mine medmennesker og de mangeartede facetter, som deres liv byder på. Det er netop mødet med klienter og fagfolk, der har givet mig den ballast, som bevirker at jeg kan sætte mig ind i mange forskellige problemområder og som inspirerer mig til kontinuerligt at videreuddanne mig inden for mit felt. Jeg prioriterer personlig og psykologfaglig udvikling højt, og håber, at mine bestræbelser kan blive til nytte og inspiration både i mødet med klienter, supervisander og kursister.