Individuel terapi

Jeg tilbyder individuel terapeutisk behandling inden for følgende områder:

– Depression.
– Angst og OCD.
– Panikangst.
– Social fobi og generthed.
– Ensomhed.
– Stress og udbrændthed.
– Arbejdsrelaterede problemer.
– Problemer i parforholdet eller familien.
– Selvdestruktiv adfærd.
– Grundfølelser og følelsesregulering.
– Lavt selvværd.
– Lettere spiseforstyrrelser. –
– Sorg og krise.
– Alvorlig sygdom.
– Voldelig overfald og voldtægt.
– Røveri og indbrud.
– Færdselsulykker.
– Andre ulykker og traumatiske oplevelser.

 

Ved henvisning fra praktiserende læge kan du få tilskud fra sygeforsikringen. Følgende persongrupper er berettiget tilskud:

1. Røveri-, vold- og voldtægtsofre.

2. Trafik- og ulykkesofre.

3. Pårørende til alvorlig psykisk syge personer.

4. Personer, der er ramt af en alvorlig invaliderende sygdom.

5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorlig invaliderende sygdom

6. Pårørende ved dødsfald.

7. Personer, der har forsøgt selvmord.

8. Kvinder, der har fået foretaget en provokeret abort efter 12. graviditetsuge.

9. Personer, som inden de fyldte 18 år, har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.

10. Personer, der lider af let til moderat depression, der er fyldt 18 år.

11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD.

Overordnet gælder at du har ret til at få et nyt behandlingsforløb, hvis der er tale om en ny og anden sygdom. Du har også ret til at få en n henvisning, hvis der er tale om samme diagnose, men med et nyt udbrud.

Personer, der behandles for depression og angst kan genhenvises, så der yder tilskud op til 24 konsultationer.