Links

 

Jeg samarbejder med:

ACT Klinikken v. Ole Taggaard Nielsen 

www.actklinikken.dk


 

 

Angstforeningen.

Patientforening for mennesker med angstlidelser.

/www.angstforeningen.dk/

Depressionsforeningen.
Patientforening for mennesker med depression.

www.depressionsforeningen.dk/

DEPNET dk
Et internetforum om depression med artikler, chat og brevkasse.

www.depnet.dk

OCDforeningen.
Patientforeningen for OCD ramte og deres pårørende.

http://ocd-foreningen.dk/

Livslinien.
Telefonisk anonym rådgivning for kriseramte og for mennesker
med tanker om selvmord.
Ring tlf. 70 201 201 (alledage mellem 16.00 og 23.00)

http://www.livslinien.dk/

Psykiatrifonden.
Psykiatrifonden arbejder for at udbrede information og viden om
psykiske lidelser og behandling.

http://www.psykiatrifonden.dk/

Landsforeningen for Bedre Psykiatri
Oplysninger, støtte og hjælp til pårørende.

http://www.bedrepsykiatri.dk/

Landsforeningen SIND
En forening til at fremme sindslidendes vel.

http://www.sind.dk/

 
 
 

www.stps.dk

Der kan ske en fejl i sundhedsvæsenet, som ofte har karakter af en utilsigtede hændelse (UTH). Sundhedspersonale, patienter/klienter og pårørende kan alle indberette UTH til Styrelsen for Patientesikkerhed. Via link overfor, kan du både læse mere og indberette fejl.

At indberette en utilsigtet hændelse er ikke lig med at man indgiver en officiel klage eller søger erstatning, men den sikrer opfølgning opfølgning med henblik på kvalitetssikring og læring.

www.dp.dk

Alle praktiserende psykologer er underlagt etiknævnets principper under Dansk Psykologforening´og de etiske regler for nordiske psykologer. Du finder rammer og vedtægter for begge sæt principper på Dansk Psykologforenings hjemmeside.

www.psykolognaevnet.dk

I de sager, hvor man i forbindelse med sin behandling har lidt skade, er det muligt at indgive en klage til Psykolognævnets side under Patienterstatning - www.pebl.dk.

Du kan læse mere om klage- og erstatningsmuligheder hos Ankestyrelsen - www. ast.dkv