Supervision.

Mit teoretiske ståsted har hovedsagelig sit udspring i kognitiv terapi. Jeg inddrager desuden teorier omkring affekter og affektregulering – en teori og metode som jeg gennem mange år har arbejdet med, undersøgt og systematiseret samt behandlet ud fra, undervist og holdt kurser i. Desuden inddrager jeg kropslige øvelser omkring kropsbevidsthed, grænser, centrering og grounding. Mange af disse øvelser har jeg lært gennem en efteruddannelse fra Bodynamic Institute.

– Jeg tilbyder supervision til følgende faggrupper:
– Psykologer, individuelt eller i grupper.
– Medarbejdere i behandlingsinstitutioner individuelt eller i grupper .
– Ansatte i helsevæsenet.

Supervisionen kan omfatte følgende struktur:

– Aftaler, kontrakt og forhold omkring supervisionen.
– Afgrænsning og mål for hver enkelt supervision.
– Afklaring og vurdering af hvert aktuel case.
– Terapeutisk mål og intervention.
– Supervisandens rolle og etiske forhold.
– Supervisandens personlige stil i deres arbejdsforhold.

Formen i gruppesupervision:

– Supervisionen kan organiseres i reflekterende team.
– 1. del omfatter problemafklaring og mål for supervisionen.
– 2. del omfatter refleksion i gruppe.
– 3. del omfatter supervisandens tilbagemelding.
– 4. del omfatter supervisors tilbagemelding.
– Under særlige omstændigheder tilbyder jeg supervision gennem Skype.